วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เชียงรายวันนี้ ได้ที่นี่

เช็็คค่าฝุ่น PM 2.5 เชียงรายวันนี้ ได้ที่นี่

เช็็คค่าฝุ่น PM 2.5 เชียงรายวันนี้ ได้ที่นี่

Air4thai เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและระดับฝุ่นละอองในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีการรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศและระดับฝุ่นละอองตามจุดตรวจวัดทั้งหมดในประเทศ โดยข้อมูลเหล่านี้อัพเดตทุก 1 ชั่วโมง

การใช้งาน Air4thai สามารถทำได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.air4thai.pcd.go.th โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้:

เลือกจังหวัดที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล : ในหน้าแรกของเว็บไซต์จะมีรายการจังหวัดทั้งหมดของประเทศไทย ให้เลือกจังหวัดที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

ดูข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง : หลังจากเลือกจังหวัดแล้ว จะปรากฏข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองของจุดตรวจวัดทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ โดยสามารถดูข้อมูลในช่วงเวลาเท่าไรก็ได้ และสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามประเภทของฝุ่นละออง เช่น PM2.5 หรือ PM10

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Noise Monitor เว็บรายงานค่าระดับเสียงในประเทศไทย
Erg4Thai เว็บคู่มือระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น