ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ได้ที่นี่

0
82
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ไหน หากไม่มีรายชื่อต้องทำอย่างไร

ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน

สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, ที่ทำการเขต, ที่ทำการ อบต., สำนักงานเทศบาล, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน

ก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน

กกต. จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งให้ถึงบ้าน หรือที่เรียกว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.12)

ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์

จากแอปพลิเคชันของ กกต. รวมถึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bora.dopa.go.th/home/

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566

หากไม่มีรายชื่อ

หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดง โดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]