วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ชาวเชียงราย รวมตัวกัน ณ ห้าแยกพ่อขุน กิจกรรมพอกันสักทีกับฝุ่นพิษ

ชาวเชียงราย รวมตัวกัน ณ ห้าแยกพ่อขุน กิจกรรมพอกันสักทีกับฝุ่นพิษ

ชาวเชียงราย รวมตัวกัน ณ ห้าแยกพ่อขุน กิจกรรมพอกันสักทีกับฝุ่นพิษ

เริ่มแล้ว 17.00 น. วันจันทร์ ที่ 10 เมษายนนึ้ ณ ห้าแยกพ่อขุน ชาวเชียงราย ทุกภาคส่วนออกมาแสดงพลังว่าพวกเรา “ไม่ไหวแล้ว” พอกันสักทีกับฝุ่นพิษ หมอกควันร่วมกันหาทางออก เพื่ออากาศสะอาด ชีวิตสดใสของพวกเรา ของลูกหลานของพวกเรา หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5 โดยแนวทางในการรวมตัวครั้งนี้ มีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสอบถามถึงแนงทางและขั้นตอนในการทำงานพร้อมทั้ง เสนอแนวคิดจากทางภาคประชาชน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ชาวเชียงราย รวมตัวกัน ณ ห้าแยกพ่อขุน กิจกรรมพอกันสักทีกับฝุ่นพิษ
ชาวเชียงราย รวมตัวกัน ณ ห้าแยกพ่อขุน กิจกรรมพอกันสักทีกับฝุ่นพิษ
ชาวเชียงราย รวมตัวกัน ณ ห้าแยกพ่อขุน กิจกรรมพอกันสักทีกับฝุ่นพิษ

ภาพจาก Panthipong Sirichokethanakul