คำทำนายตำราพรหมชาติ อัปเดตปีพุทธศักราช 2566

0
7
คำทำนายตำราพรหมชาติ อัปเดตปีพุทธศักราช 2566

คำทำนายตำราพรหมชาติ อัปเดตปีพุทธศักราช 2566

คำทำนายตำราพรหมชาติ อัปเดตปีพุทธศักราช 2566 การคำนวณผลดวงชะตาในตำราพรหมชาติ จะทำด้วยการนับอายุของชายและหญิง เพื่อดูว่าดวงชะตาในปีนั้น ๆ ตกลงที่ช่องไหน โดยแต่ละตำแหน่งมีความหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งดวงในปี 2566 ของแต่ละช่วงวัย ตรงกับคำทำนายดังนี้

1. เจดีย์

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 25, 37, 49, 61, 73
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 25, 37, 49, 61, 73

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ จะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดั่งหวังทุกประการ

2. ฉัตรเงิน

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 26, 38, 50, 62, 74
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 24, 36, 48, 60, 72

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะมีสุข จะมีโชคลาภเงินทองมากมาย จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำราชการหรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3. คนคอขาด

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 15, 27, 39, 51, 63, 75
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 23, 35, 47, 59, 71

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้รับความเดือดร้อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ๆ ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับความทุกข์ยากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอ

4. เรือนหลวง

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 16, 28, 40, 52, 64, 76
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 22, 34, 46, 58, 70

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่คิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเอง

5. ปราสาททอง

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 17, 29, 41, 53, 65, 77
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 21, 33, 45, 57, 69

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำรวย

6. ราหู

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 18, 30, 42, 54, 66, 78
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 20, 32, 44, 56, 68, 80

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้รับความร้อนอกร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง จะเกิดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ และจะเกิดเจ็บป่วยขึ้นแก่ท่าน

7. ฉัตรทอง

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 19, 31, 43, 55, 67, 79
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 19, 31, 43, 55, 67, 79

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายใจ

8. เทวดาขี่เต่า

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 20, 32, 44, 56, 68, 80
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 18, 30, 42, 54, 66, 78

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิดผลผิดพลาดขึ้นได้ และจะทำให้เดือดร้อนใจ

9. คนต้องขื่อคา

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 21, 33, 45, 57, 69, 81
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 17, 29, 41, 53, 65, 77

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ จัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระวังในญาติพี่น้อง จะนำความเดือดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้ระวังอันตราย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเคราะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา

10. พ่อหมอ

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 22, 34, 46, 58, 70, 82
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 16, 28, 40, 52, 64, 78

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพานเลย

11. แม่มด

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 23, 35, 47, 59, 71, 83
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 15, 27, 39, 51, 63, 75

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้าง

12. นาคราช

 • ดวงชะตาเพศชายอายุ 24, 37, 48, 60, 72, 84
 • ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 14, 26, 38, 50, 62, 74

คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ จัดว่าร้าย จงระวังจะเกิดพยาธิ การเจ็บไข้ได้รับความเจ็บปวด เลือดจะออกจากตัว ให้เกรงเขี้ยวงาและของมีคม จะมีผู้ปองร้าย จงจำศีลภาวนา อย่าเบียดเบียนสัตว์ ทุกข์จะบรรเทาโทษแล

ทั้งนี้ การดูดวงด้วยศาสตร์จากตําราพรหมชาติปี 2566 เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ว่ากันว่ามีความแม่นยำสูงที่สุดศาสตร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ ซึ่งท่านสามารถนำผลการทำนาย ไปใช้อ้างอิงเพื่อการดำเนินชีวิตกันได้ตามสะดวก แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า การดูดวงเป็นเพียงความเชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้น ฉะนั้นจงหมั่นคิดดีทำดีเข้าไว้จึงจะดีที่สุด

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]