เช็คที่นี่! สถานที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต จังหวัดเชียงราย

0
145
เช็คที่นี่! สถานที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต จังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการฯ (ฝั่งหมิ่น) 528 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 เบอร์โทรศัพท์ 053 177362 – 4 โทรสาร 053 177362 – 4 ต่อ 4 Email : chiangrai@ect.go.th

ที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต จังหวัดเชียงราย

ประกาศ กกต.เขต กำหนดที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต

ที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย

ที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลศูนย์ประสานงานประจำเขตเลือกตั้ง 1 – 7 และสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขต และนอกราช

ที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต จังหวัดเชียงราย
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]