วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เช็คที่นี่! สถานที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต จังหวัดเชียงราย

เช็คที่นี่! สถานที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต จังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการฯ (ฝั่งหมิ่น) 528 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 เบอร์โทรศัพท์ 053 177362 – 4 โทรสาร 053 177362 – 4 ต่อ 4 Email : [email protected]

ที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต จังหวัดเชียงราย

ประกาศ กกต.เขต กำหนดที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต

ที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย

ที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลศูนย์ประสานงานประจำเขตเลือกตั้ง 1 – 7 และสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขต และนอกราช

ที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าในเขตและนอกเขต จังหวัดเชียงราย