วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เตือน “ระวังลมแดด”

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เตือน “ระวังลมแดด”

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2566) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เตือน “ระวังลมแดด” หลายพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 43 องศา!!

ข้อมูลเบื้องต้นของในแต่ละพื้นที่ มีดังต่อไปนี้…

ภาคเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศา // สูงสุด 39-43 องศา // ร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนองกับลมกรรโชกแรง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 27-30 องศา // สูงสุด 39-43 องศา // ร้อยละ 30 ของพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนองกับลมกรรโชกแรง

ภาคกลาง อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศา // สูงสุด 39-42 องศา // ร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 26-30 องศา // สูงสุด 35-40 องศา // ร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศา // สูงสุด 34-39 องศา // ร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศา // สูงสุด 34-37 องศา // ร้อยละ 40 ของพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนอง

กรุงเทพและปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 28-30 องศา // สูงสุด 35-40 องศา

ในส่วนของ “ฝุ่นละออง” ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดี ยกเว้นบริเวณภาคเหนือและตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก เนื่องจากมีฝนน้อย และการระบายอากาศไม่ดี

ข้อมูลจาก: https://www.tmd.go.th/forecast/daily