วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

กกต. เตือน ตั้งแต่ 6 โมงเย็น13 พ.ค.66 ห้ามหาเสียงบนโซเชียล

กกต. เตือน ตั้งแต่ 6 โมงเย็น13 พ.ค.66 ห้ามหาเสียงบนโซเชียล

มืออย่าลั่น! ตั้งแต่ 6 โมงเย็นวันนี้ (13 พ.ค.66) ‘กกต.’ ห้ามโพสต์หาเสียงบนโซเชียล จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารเน้นย้ำข้อพึงระวังเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 14 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561  ดังนี้

1.ห้ามผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พ.ค.66 จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

2.ห้ามผู้ใดเล่นหรือจัดให้เล่นการพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง มีโทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้เล่น 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้จัดให้มีการเล่น

3.ห้ามผู้ใดเปิดเผย หรือเผยแพร่ผลสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนการเลือกตั้งในระหว่าง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการลงคะแนนการเลือกตั้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน มีโทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000-100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องพึงระมัดระวังในการใส่เสื้อ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ที่มีสัญลักษณ์ โลโก้พรรคการเมือง หรือมีสีและหมายเลขพรรคการเมือง ตลอดทั้งการโพสต์ข้อความ อัปโหลดภาพหรือคลิปที่มีเนื้อหาเสียงให้พรรคการเมืองลงบนโซเชียลมีเดีย และการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงบริเวณใกล้หน่วยเลือกตั้ง หรือที่อื่นๆ