วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เช็กรอบยืนยันตัวตน เริ่มใช้สิทธิวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เช็กรอบยืนยันตัวตน เริ่มใช้สิทธิวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก็บตก ครั้งที่ 2 ระยะเวลาในการยืนยันตัวตน : 15 – 26 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66

เช็กรอบ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนวันไหน ถึงสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรคนจนได้ 18 พ.ค. 66 วันแรก พร้อมเช็กได้รับสิทธิอะไรบ้าง

รอบเก็บตก ครั้งที่ 1

ระยะเวลาในการยืนยันตัวตน : 4 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2566

วันที่เริ่มใช้สิทธิ : 18 พฤษภาคม 2566

สิทธิที่จะได้รับ : วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้าฯ ย้อนหลังเดือนเมษายน รวมทั้งสิ้น 600 บาท / วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน / วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน / เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน / เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือน

รอบเก็บตก ครั้งที่ 2

ระยะเวลาในการยืนยันตัวตน : 15 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2566

วันที่เริ่มใช้สิทธิ : 1 มิถุนายน 2566

สิทธิที่จะได้รับ : วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้าฯ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน / วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน / วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน / เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน / เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือน

รอบเก็บตก ครั้งที่ 3

ระยะเวลาในการยืนยันตัวตน : 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566

วันที่เริ่มใช้สิทธิ : 1 กรกฎาคม 2566

สิทธิที่จะได้รับ : วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้าฯ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน / วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน / วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน / เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน / เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือน

รอบเก็บตก ครั้งที่ 4

ระยะเวลาในการยืนยันตัวตน : 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่เริ่มใช้สิทธิ : 1 สิงหาคม 2566

สิทธิที่จะได้รับ : ผู้ที่ลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายนเป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ได้รับเฉพาะวงเงินประจำเดือน ดังนี้ วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้าฯ 300 บาท / วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน / วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน / เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน / เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือน

ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ควรรีบตรวจสอบสิทธิของท่านให้ดี หากพบว่าลงทะเบียนผ่านแล้วให้รีบนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปยืนยันตัวตนที่ 3 หน่วยงานนี้เท่านั้น ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ด้วยตนเองได้ เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิที่จะได้รับในแต่ละเดือน