วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แขวงทางหลวงพะเยา ติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร OVERHEAD SPAN

ด้วยแขวงทางหลวงพะเยา ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแม่กา – แยกประตูชัย และ ตอนแยกประตูชัย – พาน ระหว่าง กม.839+900 – กม.841+775 (NB,SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง (สามทางแยก)โดยจะทำการติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร OVERHEAD SPAN

 ดำเนินการตั้งวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 บริเวณสามทางแยกดังนี้…

  1. แยกประตูชัย กม.839+567
  2. แยกป่าแดง กม.840+670
  3. แยกศรีโคมคำ กม.841+460

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายแนะนำ สัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ และโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

http://phayao.doh.go.th

แขวงทางหลวงพะเยา ติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร OVERHEAD SPAN

แขวงทางหลวงพะเยา ติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร OVERHEAD SPAN
แขวงทางหลวงพะเยา ติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร OVERHEAD SPAN
แขวงทางหลวงพะเยา ติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร OVERHEAD SPAN
แขวงทางหลวงพะเยา ติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร OVERHEAD SPAN
แขวงทางหลวงพะเยา ติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร OVERHEAD SPAN