วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ทล.1021 วิ่งสะดวก เชียงคำ พะเยา เทิง เชียงราย 37 กม.

ทล.1021 วิ่งสะดวก เชียงคำ พะเยา เทิง เชียงราย 37 กม.

วิ่งสะดวก 4 เลน! ทล.1021 “อ.เชียงคำ จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย” 37 กม. เชื่อมสะพานมิตรภาพ 4-ถนน R3A

กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทล.1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย ระยะทาง 37 กม.แล้วเสร็จ เชื่อมคมนาคมขนส่ง สู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) รองรับโลจิสติกส์พื้นที่ชายแดนและถนน R3A

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย ระหว่าง กม.59+200 – กม.100+019 ระยะทางรวม 37 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง รองรับการคมนาคมโลจิสติกส์พื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 1021 สายอำเภอดอกคำใต้-อำเภอเทิง เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง เริ่มต้นจากสี่แยกแม่ต๋ำ (ทางหลวงหมายเลข 1) บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 บริเวณ อ.เทิง จ.เชียงราย ระยะทางรวมประมาณ 100.157 กิโลเมตร ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางในการเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง R3A มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาสลับกันและคดเคี้ยวไปมาทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ทล.1021 วิ่งสะดวก เชียงคำ พะเยา เทิง เชียงราย 37 กม.

กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญ จึงดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ-อ.เทิง โดยจุดเริ่มต้นโครงการฯ อยู่ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และจุดสิ้นสุดอยู่ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย ระหว่าง กม.59+200 – กม.100+019 ระยะทางรวม 37 กิโลเมตร

แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอน 1 ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ช่วง กม.59+200 – กม.60+700, กม.62+500 – กม.70+200 และ กม.72+200 – กม.75+000 ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร ตอน 2 ระหว่าง กม.75+000 – กม.86+000 ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร และตอน 3 ระหว่าง กม.86+000 – กม.100+019 ระยะทางรวม 14.019 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างขยายจากขนาด 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยกและแบริเออร์คอนกรีต รวมงานขยายและก่อสร้างสะพานคอนกรีต สร้างศาลาทางหลวง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 2,047.84 ล้านบาท

ทล.1021 วิ่งสะดวก เชียงคำ พะเยา เทิง เชียงราย 37 กม.

โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เส้นทางสายนี้จะเป็นอีกเส้นทางที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการค้าที่สำคัญระหว่างผู้ประกอบการและแหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคการเกษตร ภาคบริการโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าใหม่ๆ ส่งเสริมการลงทุนแถบพื้นที่ชายแดน พร้อมรองรับการเดินทางเส้นทาง R3A และโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)