วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เชียงรายจัดยิ่งใหญ่ “แห่เทียนพรรษา” สืบสานประเพณี ชูวิถีล้านนา

เชียงรายจัดยิ่งใหญ่ แห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณี ชูวิถีล้านนา

เชียงรายจัดยิ่งใหญ่ "แห่เทียนพรรษา" สืบสานประเพณี ชูวิถีล้านนา
เชียงรายเทียนพรรษา

วันนี้ (31 ก.ค.) ที่สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษา โดยมีนายวันชัย จงสุทธณามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย และประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีอย่างคึกคัก

ขบวนของชาวเชียงรายเทียนพรรษาในปีนี้ มีขบวนเทียน 10 ขบวน จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้นำต้นเทียน นำมาติดตั้งบนรถ และตกแต่งอย่างสวยงาม โดยแต่ละขบวนได้สร้างสรรค์รูปแบบของต้นเทียนพรรษาที่วิจิตรงดงาม สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนา เช่น ขบวนเทียนพรรษาของโรงเรียนเวียงเจดีย์ ได้นำต้นเทียนพรรษารูปพระธาตุดอยตุง ขบวนเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำต้นเทียนพรรษารูปพระวิหารหลวง ขบวนเทียนพรรษาของชุมชนวัดพระแก้ว ได้นำต้นเทียนพรรษารูปพระแก้วมรกต เป็นต้น

การจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนา ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานกว่า 700 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เพื่อนำไปใช้จุดบูชาพระในพรรษากาล ซึ่งถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา

นอกจากนี้ การจัดประเพณีแห่เทียนพรรษายังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างประเทศ ต่างเดินทางมาร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงามและยิ่งใหญ่ การจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย