วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เช็คเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โอนเข้าบัญชีแล้ว

เช็คเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โอนเข้าบัญชีแล้ว

ธนาคารได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้มีสิทธิรับเงินในโครงการฯ จำนวนเงิน 600 บาท พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ (10 สิงหาคม 2566) จำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,297,195 ราย จำนวนเงิน 1,478,453,400 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

สำหรับช่องทางดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดได้ทั้ง AppStore และ PlayStore

ผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุน ได้แก่

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวดจำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยืนขอรับสิทธิ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-5678