วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ปศุสัตว์เชียงรายเร่งทำลายซากหมู บ้านดอยสะโง้สกัดอหิวาห์แอฟริกาฯระบาดชายแดนเชียงราย

ปศุสัตว์เชียงรายเร่งทำลายหมู บ้านดอยสะโง้สกัดอหิวาห์แอฟริกาฯระบาดชายแดนเชียงราย

ปศุสัตว์เชียงรายเร่งทำลายหมู บ้านดอยสะโง้สกัดอหิวาห์แอฟริกาฯระบาดชายแดนเชียงราย

หมูตายกว่าร้อยตัวที่เชียงราย พบโรคอหิวาต์แอฟริกา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ.เชียงราย ลงพื้นที่หมู่บ้านดอยสะโง้ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังพบว่ามีสุกรของชาวบ้านตายผิดปกติจำนวน 68 ตัว จากการชันสูตรพบว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ส่งผลให้มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิด ASF ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้รวบรวมสุกรที่เหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน 170 ตัว ของเกษตรกร 33 ราย เพื่อทำการกำจัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้ชาวบ้านยืนยันรับรองและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินราคาตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับพื้นที่ที่พบโรค ASF อยู่ใกล้กับชายแดนไทย-เมียนมา และไทย-สปป.ลาว ทางด่านกักกันสัตว์เชียงราย ได้ตั้งด่านตรวจสอบการขนย้ายหรอลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก และแจ้งให้หมู่บ้านในรัศมี 1 กิโลเมตร งดเว้นการเลี้ยงสุกรหรือนำสุกรเข้ามาเลี้ยงโดยเด็ดขาด จนกว่าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะประเมินว่าพื้นที่มีความปลอดภัยจากเชื้อ ASF ส่วนพื้นที่ในรัศมีตั้งแต่ 1–5 กิโลเมตร ให้เฝ้าระวังหากพบสุกรป่วยตายผิดปกติอีกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน และพื้นที่อื่นๆ ในเขต อ.เชียงแสน และอำเภอข้างเคียง ให้เฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดแล้ว

  • โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่สามารถรักษาได้ สัตว์ที่ติดเชื้อจะตายภายใน 1-7 วัน
  • โรคนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ได้ โดยการสัมผัสโดยตรงกับเลือด น้ำลาย หรืออุจจาระของสัตว์ที่ติดเชื้อ
  • โรคนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ แต่ยังไม่พบการแพร่ระบาดจากคนสู่คน

ผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  • ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยตรง เนื่องจากต้องสูญเสียสุกรที่เลี้ยงไว้
  • ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อสุกรรายใหญ่
  • ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เนื่องจากราคาเนื้อสุกรอาจสูงขึ้น

มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  • ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรข้ามเขตพื้นที่
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสุกร
  • แยกสุกรที่ป่วยออกจากสุกรที่แข็งแรง
  • แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบสุกรป่วยตายผิดปกติ