ศึกษาประเด็นโครงการสร้างสะพานคิงส์โรมัน ข้ามแม่น้ำโขงในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

0
9
ศึกษาประเด็นโครงการสร้างสะพานคิงส์โรมัน ข้ามแม่น้ำโขงในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

ประเด็นโครงการสร้างสะพานคิงส์โรมันข้ามแม่น้ำโขงในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ทำให้เกิดการวิพากษณ์และวิจารณ์กว้างขวางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการทำลายมรดกเชียงแสน และปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและค้ามนุษย์ นายประธาน อินทรียงค์ ประธานเขตภาคเหนือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แสดงความเห็นว่าจะต้านโครงการนี้ถ้ามีการสร้างขึ้นจริง เนื่องจากต้องการเก็บรักษามรดกสามเหลี่ยมทองคำ ในขณะที่นายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล รองประธานหอการค้าเชียงราย กล่าวว่ายังมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 รองรับการเดินทางแล้ว และเรื่องนี้ต้องการการพิจารณาที่รอบคอบ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายก็มีความเห็นแย้งเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นหากมีการสร้างสะพานขึ้น

ฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลในเรื่องการสร้างสะพานเนื่องจากปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในชายแดนเชียงราย โดยกังวลว่าการสร้างสะพานอาจทำให้ปัญหาเหล่านี้ยิ่งหนักขึ้น

แหล่งข่าวระบุว่าเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 กระทรวงแผนการและการลงทุน และห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวได้ส่งหนังสือถึงเจ้าแขวงบ่อแก้ว เพื่อเสนอแนวทางการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อม 3 ประเทศ โดยกลุ่มบริษัทดอกงิ้วคำจำกัด ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาว

ข้อมูลที่ระบุในหนังสือพร้อมทั้งข้อมูลสถิติในการเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการมีสะพานเชื่อมการเดินทางระหว่างประเทศ 3 ประเทศ สะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างสะพานในการส่งเสริมการคมนาคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ปัญหาและความเป็นไปได้ในการสร้างสะพานคิงส์โรมันข้ามแม่น้ำโขง และความกังวลจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ และเสนอแนวทางการลงทุนและการพัฒนาสะพานเชื่อมการเดินทางระหว่างประเทศ 3 ประเทศ

สรุปที่มาเนื้อหา www.facebook.com/TheReportersTH

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]