วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เช็กเงื่อนไข เงินดิจิทัล 10,000 บาท กลุ่มคนที่ได้ และกลุ่มคนที่ไม่ได้สิทธิ์ คือใคร

คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต (บอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะมีการประชุมสรุปรายละเอียดทั้งหมดในวันที่ 10 เม.ย. ก่อนส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยเงื่อนไขหลักจะไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ได้ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 ล้านคน

ผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

 • อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • รายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน
 • เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท

กลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

 • รายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากเกิน 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ
 • รายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ

เงินดิจิทัลไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้าง

 • สินค้าออนไลน์
 • สิ่งของอบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม
 • บัตรกำนัล หรือ บัตรเงินสด
 • เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี

เงินดิจิทัลไม่สามารถชำระอะไรได้บ้าง

 • ชำระหนี้
 • ค่าน้ำ
 • ค่าไฟ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ
 • ค่าเทอม หรือ ค่าเรียน
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]