ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ กรมชลประทาน ปี 2565

0
180

กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันเวลาสถานที่สอบ ปี 2565 แล้ว!!!

ตามที่ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 266 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 อัตรา
3.เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 10 อัตรา
5. นานช่างชลประทาน จำนวน 23 อัตรา
6. นายช่างโยธา จำนวน 9 อัตรา
8. นายช่างเครื่องกล จำนวน 93 อัตรา
9. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 6 อัตรา
10. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
11. ช่างภาพ จำนวน 6 อัตรา
12. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
13. นายช่างศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
14. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 11 อัตรา
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
16. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 11 อัตรา
17. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
18. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
19. วิศวกรวลประทาน จำนวน 30 อัตรา
20. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันเวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ แล้ว และจะดำเนินการสอบในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่นติมได้ ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มพัฒนาบริหารระบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 17

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]