สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัคร ข้าราชการ 4 อัตรา

0
132

รับสมัคร
 ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รับสมัคร
 ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รับสมัคร
 ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รับสมัคร
 ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]