วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2565 จำนวน 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2565 มีตำแหน่งที่ว่าง 26 ตำแหน่ง จำนวน  1,808 อัตรา


 • เรียกรายงานตัวรอบ 4 สอบแข่งขัน และสายบริหาร
  เรียกบัญชีข้ามเขตได้เมื่อไหร่ / การเปิดเผยข้อมูลบัญชี
  สอบแข่งขันใหม่ ตำแหน่งที่หมดบัญชี ฯลฯ

 • วันที่ 16 มิถุนายน 2565  ปัจจุบันมีอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานตำแหน่งว่าเข้ามา
 • และยังมีตำแหน่งที่ว่าง ที่ยังไม่มีการเปิดสอบในรอบที่ผ่านมา และตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หากรวมตำแหน่งที่ยังว่าง แบ่งได้ดังนี้

 • 1. ประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 111 อัตรา
 • 2. ประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 988 อัตรา
 • 3. ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ตำแหน่ง 709 อัตรา

 • รวมทังสิ้น 26 ตำแหน่ง จำนววน  1,808 อัตรา

 • 1.เจ้าพนักงานการเกษตร
 • 2.เจ้าพนักงานสวนสาธารณปฏิบัติงาน
 • 3.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • 4.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
 • 5.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 • 6.นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
 • 7.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • 8.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 • 9.เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
 • 10.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 • 11.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 • 12.สถาปนิกปฏิบัติการ
 • 13.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผล
 • 14.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก จิตวิทยาแนะแนว
 • 15.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก คหกรรม
 • 16.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก บรรณารักษ์
 • 17.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก นาฏศิลป์
 • 18.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ดนตรีไทย
 • 19.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ดนตรีสากล
 • 20.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ประถมศึกษา
 • 21.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ภาษาจีน
 • 22.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
 • 23.ครูผู้ดูแลเด็ก

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2565 จำนวน 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

อ้างอิง http://www.dla.go.th