แจ้ง​ทุกอำเภอ​เตรียมความ​พร้อมเฝ้า​ระวัง​สถานการณ์​น้ำ จากฝนตกหนัก​ 7 -​ 9 สิงหาคม

0
70

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย แจ้ง​ทุกอำเภอ​เตรียมความ​พร้อมเฝ้า​ระวัง​สถานการณ์​น้ำ และช่วยเหลือ​ประชาชน​จากฝนตกหนัก​ 7 -​ 9 สิงหาคม

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงราย​ ปฏิบัติ​ราชการ​แทน​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงราย​ ผู้​อำนวยการ​กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มีหนังสือ​ด่วนที่สุดถึง​นายอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้ประชาสัมพันธ์​และเตรียมความ​พร้อม​ช่วยเหลือ​ประชาชน​ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศช่วงวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565​ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมะสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ และลดผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565​ จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานข้างต้น ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วง 24 ชั่วโมง และพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสาร เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม และประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784​ หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784​” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง 
    หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย(กอปภ.จ.ชร.) ทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5317-7318-23 และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]