ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐ ปี 2565

0
264

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจน วันที่ 5 ก.ย. -19 ต.ค. 2565 โดยกลุ่มผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ณ จุดลงทะเบียนต่างๆ โดยธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกจำนวนหลายอัตรา ช่วย “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 (ระยะเวลา 45 วัน) ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

รายละเอียดงาน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

 1. ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขา / จุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้
 2. ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565
 3. ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนปแลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล

คุณสมบัติผู้สมัครงานลงทะเบียนบัตรคนจน

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นผู้มีใจรักการบริการ
 • สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
 • สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น
 • อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
 • สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
 • มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา สามารถเดินทางได้สะดวก

ช่องทางสมัครงาน ช่วยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]