วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566″ ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

** มีกิจกรรมมากมายภายในงาน**

ขบวนเอ้บั้งไฟ

การฟ้อนรำเพื่อบูชาพญาแถน

ประกวดผาแดง นางไอ่

การแสดงหมอลำย้อนยุกต์และกิจกรรมอื่นๆ

สอบถามเส้นทางและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษาเทศบาลตำบลสันทรายงาม 053-188059