วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ประกาศจังหวัดเชียงราย เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

ประกาศจังหวัดเชียงราย เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทัน ในช่วงวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2566 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่จัน)

ประกาศจังหวัดเชียงราย เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน