วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

ลิ้งก์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลิ้งก์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567