วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ และอาหารฮาลาลนครเชียงราย เทศกาลชา กาแฟ

เทศกาลอาหารและดนตรี 18 ม.ค. 2023 – 24 ม.ค. 2023

สถานที่ ลานกิจกรรม สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ และอาหารฮาลาลนครเชียงราย เทศกาลชา กาแฟ

ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร :+66 53 715 952 ต่อ 113