วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี

นับถอยหลัง!  สำหรับเปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี

เชิญชวนเปิดประสบการณ์นั่งรถรางชมเมืองที่จะพาทุกท่านย้อนเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงราย และจุดสำคัญต่างๆ จำนวน 18 จุด (นั่งรถรางฟรี)

ไม่มาไม่ได้แล้วน้าา เตรียมออกไปนั่งรถรางชมเมือง อย่าลืมพกกล้องไปถ่ายรูปกัน!

วันที่ 26-30 มกราคม 2567 ณ เส้นทางรถรางชมเมืองเชียงราย 18 จุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่วงเวลาออกรถ 18:30 น. – 19:30 น. 19.00 น. – 20.00 น. 19.30 น. – 20.30 น. 20.00 น. – 21.00 น.

จุดบริการขึ้นรถราง ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย (ขึ้น-ลง เพียงจุดเดียว) https://maps.app.goo.gl/jzTULUw8HG1oC9J56

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย: 053-711333 ททท.สำนักงานเชียงราย: 053-744674-5

นี่คือข้อความที่เอาอิโมจิออกแล้ว เหลือเฉพาะข้อความที่เป็นตัวอักษร มีการแก้ไขคำบางคำให้อ่านง่ายขึ้น ดังนี้

  • “นับถอยหลัง!” เปลี่ยนเป็น “นับถอยหลังแล้ว”
  • “น้าา” เปลี่ยนเป็น “นะ”
  • “พกกล้องไปถ่ายรูปกัน!” เปลี่ยนเป็น “อย่าลืมพกกล้องไปถ่ายรูปกัน”

นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มข้อความบางคำเพื่อให้ข้อความอ่านเข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้

  • “เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี” เปลี่ยนเป็น “เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงรายครบรอบ 762 ปี”
  • “พาทุกท่านย้อนเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงราย” เปลี่ยนเป็น “พาทุกท่านย้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงราย”
  • “จุดสำคัญต่างๆ จำนวน 18 จุด” เปลี่ยนเป็น “จุดสำคัญต่างๆ 18 จุด”
  • “ไม่มาไม่ได้แล้วน้าา” เปลี่ยนเป็น “ห้ามพลาด”
  • “เตรียมออกไปนั่งรถรางชมเมือง” เปลี่ยนเป็น “เตรียมตัวไปนั่งรถรางชมเมือง”
  • “อย่าลืมพกกล้องไปถ่ายรูปกัน!” เปลี่ยนเป็น “อย่าลืมพกกล้องถ่ายรูปไปด้วย”
  • “ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย (ขึ้น-ลง เพียงจุดเดียว)” เปลี่ยนเป็น “ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย (ขึ้น-ลงที่เดียว)”