วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567

“คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี” ผ่านเรื่องราวของวัยผู้สูงอายุมากประสบการณ์ สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเทศบาลแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ณ ห้องประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

** ภายในงานมีกิจกรรม **

  • วงดนตรีสะล้อซอซึง จากกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สายขับกล่อมบรรยากาศ
  • การแสดงนิทรรศการ “ภาพแม่สายเก่า เล่าอดีต”
  • การแสดงนิทรรศการผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ของผู้สูงวัย
  • กิจกรรมบริการด้านสุขภาพ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาย
  • การแสดงผลงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ

จัดโดย เทศบาลตำบลแม่สาย โทร. 053 731 288

https://www.facebook.com/tessabanmaesai/videos/720411456960677/