จังหวัดเชียงราย เชิญชวนแต่งกายอย่างเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล

0
192

จังหวัดเชียงราย เชิญชวนให้หน่วยงานฯ รวมถึงเด็ก เยาวชน และประชาชน แต่งกายอย่างเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล เริ่ม 3 พ.ค.เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชน แต่งกาย อย่างเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

๑.วันจันทร์ ข้าราชการ และพนักงานราชการ แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี หน่วยงาน องค์กร แต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด ประชาชน แต่งกาย ชุดพื้นเมือง ผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์

๒. วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดประจำจังหวัดเชียงรายเสื้อสีม่วงเชียงราย และตกแต่งด้วยลายผ้าอัตลักษณ์ “เชียงแสนหงส์ดำ”

๓.วันศุกร์ แต่งกายชุดพื้นเมือง ผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์

๔.ในกรณีมีงานพิธีการสำคัญ จังหวัดเชียงราย อาจกำหนดให้มีการแต่งกายชุดเชียงรายพิธีการตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การใช้ลายผ้า “เชียงแสนหงส์ดำ” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย และเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทร ๐๕๓-๑๕๐๑๖๙

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]