อัพเดท เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า ด่านศุลกากรแม่สาย

0
98

อัพเดท ข้อสรุปผลการประชุมหารือเตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า ด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย (สะพานแห่งที่ 2) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การประชุมในวันนี้ เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวร

ฝั่งไทย นำโดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และฝั่งเมียนมานำทีมโดยอูมฺยิ้นไนง์ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก และมีหน่วยงานหลักๆ ของแต่ละฝ่ายทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวร

ผลการประชุม เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวร

– ทางฝ่ายไทยพร้อมดำเนินการในการเปิดด่านแล้ว โดยเสนอให้เปิดด่านในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แต่ทางเมียนมาแจ้งว่าจะขอนำผลการประชุมในวันนี้ไปขออนุมัติจากรัฐบาลกลางของเมียนมาก่อนจึงจะให้คำตอบได้

– มาตรการทางฝั่งไทยจะใช้มาตรการเดียวกับมาตรการที่ทาง ศบค. กำหนด โดยคนที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (border pass) จะอยู่ได้เพียง 3 วัน และไม่ต้องตรวจโควิด ไม่ต้องลงข้อมูลใน Thailand Pass แต่ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด โดยทางฝั่งเมียนมาไม่ได้ออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแต่มีเป็นแบบภาษาพม่า และขอให้ไทยยินยอมใช้เอกสารของเมียนมา ซึ่งฝ่ายไทยตอบตกลงใช้เอกสารของเมียนมาแต่ต้องมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่หรือตราประทับรับรอง

– การข้ามแดนโดยใช้หนังสือเดิมทาง Passport ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศในปัจจุบัน

– ทางฝ่ายเมียนมายังไม่พร้อมที่จะเปิดจุดผ่อนปรนการค้าทั้ง 5 จุดของเชียงรายที่ติดกับเมียนมา เนื่องด้วยมีบุคลากรดูแลรับผิดชอบไม่เพียงพอ ดังนั้นขอให้ดำเนินการพิจารณาแต่เฉพาะในจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 2 แห่งก่อน

– ทางฝ่ายไทยเสนอว่า หากจุดผ่านแดนถาวรสะพาน 1 เปิดก็จะให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็กกลับมาใช้สะพาน 1 เหมือนเดิม

เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวร

ทั้งนี้ หากทางฝ่ายเมียนมามีผลการดำเนินงานคืบหน้าอย่างไร จะรีบแจ้งให้ทางจังหวัดเชียงรายทราบเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย 2 ประเทศ

อ้างอิง ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 2 Average: 5]