นิทรรศการศิลปะ “แม่ลาวเล็กเล็ก Maelao Lek Lek”

0
161

นิทรรศการศิลปะ “แม่ลาวเล็กเล็ก Maelao Lek Lek”

โดย กลุ่มศิลปินแม่ลาว 

>> เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. 

ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ วันที่ 11 มิถุนายน 2565 – 16 กรกฎาคม 2565

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย  เปิดให้เข้าชมฟรี เวลา 10.00-16.00 น.หยุดวันจันทร์

www.facebook.com/singhaklaihouse, IG : singhaklaihouse, [email protected]

แม่ลาวเล็กเล็ก
Maelao Lek Lek
นิทรรศการศิลปะขนาดย่อมของศิลปินแม่ลาว
ศิลปินแม่ลาว คือกลุ่มศิลปินที่กำเนิดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ครบรอบ 8 ปี ปัจจุบัน
รายชื่อศิลปิน:
จรูญ ไชยจิตต์
สมพงษ์ สารทรัพย์
ศาตรา วรรธนะหทัย
สุวิทย์ ใจป้อม
บรรจบ ปูธิปิน
พิชิต สิทธิวงศ์
โอฬาร เนตรหาญ
ทนงศักดิ์ ปากหวาน
วรวิทย์ แสงทอง
ผูกพันธ์ ไชยรัตน์
ผณิศวร ไชยรัตน์
เสกสรร มะโนวัง
นฤมล อุ่นเรือน
อภิสิทธิ์ มณีธร
พิรุณ ก๋าเงิน
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]