ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าว โครงการ เป็นบุญตา

0
84

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “เป็นบุญตา” (บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต) พร้อมด้วย นายโสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริจาคดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นางชาลอต โทณวณิก ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายกระจกตา และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตาเมื่อเสียชีวิต เนื่องจากมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับหากบริจาคดวงตาหรืออวัยวะในชาตินี้ ชาติหน้าร่างกายจะเกิดมาพิการ

โดยภายงานแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการดำเนินชีวิต การมีดวงตาที่ดีทำให้สามารถมองเห็น และสามารถประกอบอาชีพในการเลี้ยงตนเอง ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น โรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาทำให้กระจกตาเสียหรือพิการจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความยากลำบาก เป็นภาระของครอบครัว รวมถึงประเทศต้องสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศจากการที่ทรัพยากรมนุษย์เจ็บป่วยและขาดโอกาสในการรักษาพยาบาล สำหรับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มีภารกิจในการจัดดวงตาบริจาคผู้เสียชีวิต เพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการอย่างเท่าเทียม ยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ดวงตาสภากาชาดได้ดำเนินการภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด 19 ทำให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาด รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายได้รับผลกระทบ ส่งผลทำให้มีจำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาลดลง รวมถึงดวงตาที่บริจาคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่รออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในงานแถลงข่าวมี ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน ร่วมแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง “อานิสงฆ์ของการบริจาคดวงตา” เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาผ่านหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา พร้อมปรับกระบวนการคิดเรื่องความกลัวหากบริจาคดวงตาหรืออวัยวะในชาตินี้ ชาติหน้าร่างกายจะเกิดมาพิการ

ทั้งนี้โครงการ “เป็นบุญตา” (บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต) เป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้น พร้อมเชียงรายถือเป็นจังหวัดนำร่องโครงการฯ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมถึงจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมบริจาคดวงตา ผ่านกิจกรรมในโครงการฯ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02 256 4039-40 (ในวันราชการเท่านั้น) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eyebankthai.redcross.or.th

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]