วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โฮงฮอมพญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนาเชียงราย 

โฮงฮอมพญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนาเชียงรายหรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2560 ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยโอ่ง ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศาสตร์ล้านนา และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์มีกิจกรรมเผยแพร่วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณ โดยพระอาจารย์ เมธาวินทร์- ชยธัมฺโม แสนธิ เป็นผู้ฝึกสอน วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณ โดยใช้พืชสมุนไพรในการรักษา ทั้งการตอกเส้น การย่ำขาง การนอนย่างสมุนไพร แช่เท้าสมุนไพร สปาสุ่มไก่ การเช็ดใบไม้ และการแหกเขาควายฟ้าผ่า

เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศ ร่มรื่น เหมาะแก่การผ่อนคลายร่างกาย คลายความเมื่อยล้าดดยการนวดแบบพื้นบ้านโบราณ ภายในโฮงฮอมพญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนาเชียงราย มีอาคารไม้ 4 หลังไว้รองรับนักท่องเที่ยว และกิจกรรมการรักษาแบบล้านนาโบราณลักษณะ รวมถึงมีการจัดแสดงสมุนไพรสำหรับใช้ในการรักษาแบบล้านนาโบราณ

เป็นสถานที่รองรับการรักษาโดยใช้การแพทย์แบบพื้นบ้านล้านนาโบราณ ที่นำพืชสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดร่างกายผ่านกรรมวิธีพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การนวด การย่าง การอบ และการย่ำขาง เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล วัดพระธาตุดอยโอ่ง บ้านป่ารวก หมู่ที่ 8 ตำบลนางแลอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัน/เวลาเปิด-ปิด  : 08.30 – 16.30 น.

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว : จากเทศบาลตำบลนางแลตรงไปประมาณ 100 เมตร จะมีซอยเล็กๆให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตรจะพบกับโฮงฮอมพญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนาเชียงรายทางขวามือ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : พระอาจารย์ เมธาวินทร์ชยธัมฺโม แสนธิ 09-0280-6924 , 08-0629-5939หรือ Facebook : โฮงฮอมพญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนาเชียงราย

อ้างอิง:https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=299