วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

หมู่บ้านชาวเขา(ดอยฮาง)

02 มี.ค. 2023
300

-บ้านอาแป เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาใกล้น้ำตกห้วยแก้ว มีที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์และสถานที่ขายของที่ระลึกซึ่งเป็นการประดิษฐ์ของชาวบ้านซึ่งทำด้วยมือ และบริการนวดตัวและนวดฝ่าเท้าตำหรับชาวเขาไว้บริการและนอกจากนี้ยังมีจุดที่สามารถชมวิวของป่าไม้ที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

– บ้านจะอือ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้กับน้ำตกห้วยตาด ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่สูง สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงราย ได้อย่างชัดเจน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ตำข้าวรับประทานเอง มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยว การเดินทางในฤดูแล้งสามารถใช้รถแบบโฟว์วีลเข้าไปได้ ส่วนฤดูฝนต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปอย่างเดียว มีที่ตั้งห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง 14 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 6 กิโลเมตร) 

– บ้านจะจ๋อ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่เดินเท้าไปยังน้ำตกห้วยแก้ว เป็นจุดแวะพักระหว่างทางของนักท่องเที่ยว เป็นหมู่บ้านซึ่งยังมีวัฒนธรรมประเพณีของเผ่ามูเซอเดิม ๆ อยู่ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมมาพักแรมกับชาวบ้านภายในหมู่บ้านเป็นประจำ 

– บ้านผาเสริฐใน เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ตั้งอยู่หุบเขาในหมู่บ้านผาเสริฐพัฒนา หมู่ 6 ห่างจากหมู่บ้านผาเสริฐประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ตั้งบ้านแต่ละบ้านปลูกอยู่ชิดกัน มีทัศนียภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งเต้นท์พักแรมหรือนอนกับชาวเขาในบ้านของตนเอง มีการแสดงพื้นบ้านที่น่าสนใจ 

ที่ตั้ง :: หมู่บ้านชาวเขา ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร:: 053-716436 (อบต.ดอยฮาง)

เว็บไซต์ :: http://www.doihang.com

อ้างอิง https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=110