วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

วัดเจ็ดยอด วัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่งของเชียงราย

10 มี.ค. 2023
361
วัดเจ็ดยอด
วัดเจ็ดยอด

ประวัติวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2387 มีเนื้อที่ 2 แปลง – แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา – แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88.2 ตารางวา ได้รับพระราชทาน วิสูงตามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2481 ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2487 เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 

ลำดับเจ้าอาวาส 
1. พระครูบาคันธะ คนธวโส พ.ศ. 2387-2429 
2. พระโมธา โพธิรังสี พ.ศ. 2430-2431 
3. พระครูบาวงศ์ พ.ศ. 2432-2434 
4. พระโกฏิ พ.ศ. 2535-2437 
5. พระครูธรรมจักราลังการ พ.ศ. 2438-2493 
6. พระวิรญาณมุณี (หมื่น สุมโน) ปธ.3 นธ.เอก พ.ศ. 2594-2495 
7. พระครูอานันทขันติคุณ (อินคา จิตตทนโต) นธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2496-2500 
8. พระราชปัญญาโมลี (ชู่ ปัญญาปชุโชโต) ปธ.6 นธ.เอก 
9. พระครูอานันทขันติคุณ (อินคา จิตตทนโต) นธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2539 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2539 

วัดเจ็ดยอดเป็นที่ตั้งสำนักงานคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2483 โดยมีเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้ 
1. พระวีรญาณมุณี พ.ศ. 2483-2495 
2. พระเมธังกรญาณมุณี (อินสม ชวนปัญญโญ) ปธ.6 นธ.เอก พ.ศ. 2496-2500 
3. พระราชปัญญาโมลี (ชู่ ปัญญาปชโชโต) ปธ.6 นธ.เอก พ.ศ. 2501-2522 

การเดินทาง  เดินทางใช้ถนนหมายเลข 1 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธินมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง ผ่านหน้าแขวงการทางเชียงรายที่ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ็ดยอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: วัดเจ็ดยอด ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร 053-71138