ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ

0
4

ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ “ เมืองขรราช ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ เมืองเชียงของ ” ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (น่าน ) โดยผู้ครองนครน่านได้แต่งตั้งให้เจ้าอริยะวงค์เป็นเจ้าเมือง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1805 และมีผู้ครองเมืองเชียงของ สืบต่อกันมา จนถึงเจ้าเมืองคนสุดท้ายคือ พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี ในปี พุทธศักราช 2453 (ร.ศ.129) และอำเภอเชียงของ ได้รับการยกฐานะเมืองอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยแต่งตั้งพระยาจิตวงษ์รังษี เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเชียงของ

สถานที่ตั้ง :: สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงราย

โทรศัพท์ 0-5379-1630

เว็บไซต์ :: http://www.wiang.go.th

ที่มา https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=200

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]