พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง

0
3

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง ตั้งอยู่วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร. ๐๕๓-๗๘๓๖๘๖, ๐๙-๒๖๖๔๓๗๖ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ๑. เพื่อรวบรวมวัตถุสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ของชาวบ้าน และชนเผ่า ๒. เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ๓. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบุคคลทั่วไป

เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านใช้เป็นที่เก็บของใช้ เครื่องใช้ พร้อมทั้งของมีค่า เช่น เงิน, 
หรืออื่น ๆ ที่หายากในสมัยปัจจุบันแล้ว ทางวัดได้เก็บรวบรวมรักษาไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลต่อไป

วันและเวลาเปิดทำการ 
เปิดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.

ติดต่อประสานงาน
พระอธิการบุญเพ็ชร เจ้าอาวาสวัดหลวง 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๘๓๖๘๖ มือถือ ๐๙-๒๖๖๔๓๗๖

สอบถามข้อมูลได้ที่ :: วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๘๓๖๘๖, ๐๙-๒๖๖๔๓๗๖

เว็บไซต์ :: http://www.culture.go.th/research/hall/template_n2_2.html

ที่มา https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=171

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]