ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

0
2

“บ้านท่าขันทอง” เป็นหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคง รักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานอยู่แบบไม่ขาดสาย .. พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่น อย่างพี่น้องแบบชาวชนบท ทีมงาน TLC จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ได้ไปเที่ยวชมและพักผ่อนอย่างมีความสุข ครั้งหนึ่งในชีวิตกันกับ โฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง เชียงราย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

– ล่องเรือตามรอยนครโบราณสุวรรณโคมคำ

– เก็บสาหร่ายแม่น้ำโขง ผ่านจุดชายแดนไทย-ลาว

– ฝึกการทอผ้า

– กิจกรรมจับปลาแม่น้ำโขง

– กิจกรรมดำนา

– นั่งรถอีต๊อกชมทุ่ง

– ที่พักโฮมสเตย์

การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย

รถยนต์ จากอำเภอแม่จันใช้เสนทาง 106 ไปอำเภอเชียงแสน ใช้เส้นทาง 1129 (เลียบแม่น้ำโขง) ถึงบ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลได้ที่ :: คุณเศรษฐศักดิ์ พรหมมา

โทรศัพท์ :: 081-9527058

ที่มา https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=286

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]