วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก ผู้พิทักษ์ปฐพีเชียงแสน

ตั้งอยู่ตรงทางเข้าหน้ากำแพงอุทยานประวัติศาสตร์เชียงแสนเมืองเชียงแสน มีการบรวงสรวงเลี้ยงถวายศาลเจ้าพ่อเมืองเชียงแสนที่ประตูป่าสัก เป็นประจำทุกปีไม่มีขาด บางส่วนมีการไหว้วิญญาณปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ การกล่าวบนผี เลี้ยงผี เจ้าที่เจ้าทาง ก็ยังมีอยู่ตามความเชื่อว่าทำแล้วเกิดความสบายใจ มีความสุขทางใจผู้คนเวลาอยากได้อะไร หรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไร ก็จะมาหาท่านให้เจ้าพ่อท่านช่วย ชาวเชียงแสน เชื่อกันว่าท่านปกปักรักษาเมืองเชียงแสน

เวลาจัดกิจกรรมเลี้ยงถวายศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก ศรัทธาของหมู่บ้านเวียงใต้ คือ หมู่ ๓ นำโดยผู้ใหญ่บ้าน จะนำชาวบ้านมาร่วมกันทำความสะอาด และจัดดาเครื่องบวงสรวง มาร่วมกิจกรรมเป็นประเพณีเลี้ยงศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก เป็นประจำทุกปี

สถานที่ตั้ง อยู่ตรงทางเข้าหน้ากำแพงอุทยานประวัติศาสตร์เชียงแสนเมืองเชียงแสน