วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วัดร้อยข้อ วัดในยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง

วัดร้อยข้อ วัดในยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง

วัดร้อยข้อ อยู่ซ้ายมือใกล้สี่แยกที่ตัดกับ ถ. หนองมูต ที่มาจากป้อมประตูหนองมูต ไปออกถนนริมแม่น้ำโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นวัดร้างที่ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2544 มีเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบล้านนา ทางด้านทิศตะวันออกเป็นวิหารที่เหลือแต่ฐานรากและฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาว น่าจะสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 21 และเกี่ยวพันกับการอพยพของชุมชนเมื่อ พ.ศ. 2347 ในยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง 

สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โทรศัพท์  053-650803 (อบต.เวียง)