วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

วัดพระบวช พงศาวดารภาคที่ 61 ระบุว่าสร้างโดยพญากือนา 

วัดพระบวช พงศาวดารภาคที่ 61 ระบุว่าสร้างโดยพญากือนา 

วัดพระบวช อยู่ตรงข้ามวัดมุมเมืองในตัวอำเภอเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โบราณสถานสำคัญภายในวัดได้แก่พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสทรงสูง ถัดจากฐานสี่เหลี่ยมขึ้นไปเป็นฐานย่อมุม และองค์ระฆังกลม ลักษณะพระเจดีย์เข้าใจว่าเป็นศิลปแบบแรกที่สร้างขึ้นในระยะที่พระพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ เริ่มแพร่หลายจากอาณาจักรสุโขทัย เข้ามาสู่ดินแดนในภาคเหนือตอนบน

และแสดงอิทธิพลของพระเจดีย์ทรงกลมแบบพุกาม และอาจเป็นต้นแบบให้กับเจดีย์ทรงกลมในระยะต่อมา ตามตำนาน และพงศาวดารกล่าวว่า พญากือนาได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ พระวิหาร และพระพุทธรูปขึ้นในปี พ.ศ.1887 เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นรัชทายาทครองอยู่ที่เมืองเชียงแสน ต่อมาในปี พ.ศ.2260 เมืองเชียงแสนเกิดอุทกภัย ทำให้วัดนี้ทรุดตัวลงไป อย่างไรก็ดีจากรูปทรงทางสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์ เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษที่ 19-20 

สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โทรศัพท์  053-650803 (อบต.เวียง)