วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วัดเจดีย์เจ็ดยอด บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

วัดเจดีย์เจ็ดยอด บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

วัดเจดีย์เจ็ดยอด บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่เหนือวัดพระธาตุผาเงาขึ้นไปบนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร) ตัววัดหักพังหมดแล้ว เหลือแต่เพียงซากอิฐเก่าๆ แทบไม่เห็นรูปร่างเดิม อาจกล่าวได้ว่า วัดพระธาตุผาเงาและวัดเจดีย์เจ็ดยอดอยู่บนเขาลูกเดียวกัน มีบริเวณต่อเนื่องกันอย่างกว้างขวาง บริเวณร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ สมกับเป็นสถานปฏิบัติธรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โทรศัพท์  053-650803 (อบต.เวียง)