อาขยานล้านนา สิบแหลมซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบคาว

0
287

อาขยานล้านนา สิบแหลมซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบคาว

เป็นเพลงที่บอกถึงช่วงอายุของคนแต่ละวัย ว่าเข้าวัยไหนจะเป็นจะได สุดท้ายก็เอาหยังไปบ่ได้สักอย่าง


สิบแหลมซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบคาว

สิบเล่าซาวเล่า บ่เต้าเล่าเดือนเกี๋ยง

สิบเสียงซาวเสียง บ่เต้าเสียงแมงว้าง

สิบจ๊างซาวจ๊าง บ่เต้าจ๊างเอราวัณ

อายุสิบปี๋ อาบน้ำบ่หนาว อายุซาวปี๋แอ่วสาวบ่ก้าย

สามสิบปี๋ บ่หน่ายสงสาร สี่สิบปี๋ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า

อายุห้าสิบปี๋ สาวด่าบ่เจ๊บใจ๋ หกสิบปี๋ไอเหมือนฟานโขก

เจ็ดสิบปี๋ บ่าโหกเต๋มตั๋ว แปดสิบปี๋ ไขหัวเหมือนไห้

อายุเก้าสิบปี๋ ไข้ก่อต๋าย บ่ไข้ก่อต๋าย จะเอาอันไดไปบ่ได้สักอย่าง

บ่ซัวะ บ่วาง บ่หายหม่นเศร้า คนบ่าเก่าเล่าไว้มาเมิน เลยวาง…….

อาขยานล้านนา – จรัล มโนเพ็ชร

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]