วันประสูติกาลพ่อขุนเม็งรายมหาราช ครบรอบวันประสูติ 783 ปี

0
81
วันประสูติกาลพ่อขุนเม็งรายมหาราช ครบรอบวันประสูติ 783 ปี

วันประสูติกาลพ่อขุนเม็งรายมหาราช ครบรอบวันประสูติ 783 ปี

23 ตุลาคม (2565) วันประสูติกาลพ่อขุนเม็งรายมหาราช ครบรอบวันประสูติ 783 ปี พ่อขุนเม็งรายมหาราชประสูติเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 1782 ณ เมืองหิรัญนครเงินยางเวียงเชียงแสน ทรงเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรน้อยใหญ่ทางตอนเหนือให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน

ทรงสร้างเมืองเอกในแว่นแคว้นถึง 3 เมืองได้แก่

เมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 1805

เมืองกุมกาม (ปัจจุบันคืออำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่) เมื่อ พ.ศ. 1829

เมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1834

ก็นับได้ว่าเมืองเชียงรายมีอายุ 760 กว่าปีมาแล้ว

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]