วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือตำนานเมืองยอง จากต้นฉบับอักษรไตลื้อและจัดพิมพ์

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือตำนานเมืองยอง จากต้นฉบับอักษรไตลื้อและจัดพิมพ์

ผู้แต่ง ทวี สว่างปัญญางกูร ปีที่พิมพ์ 2527 สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ ทรัพย์การพิมพ์ ปริวรรตจากต้นฉบับอักษรไทลื้อ ลักษณะเป็นการรวมเอาตำนานวัดและตำนานบ้านเมืองมาไว้ด้วยกันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และความสำคัญของปูชนียวัตถุทางศาสนาในเมืองยอง เค้าเรื่องประกอบด้วยปรัมปราคตินิทาน การสร้างพระธาตุ ความเชื่อและจารีตประเพณี เหตุการณ์บ้านเมือง การทำศึกสงครามระหว่างเชียงตุง กลุ่มเมืองในสิบสองพันนาเป็นเค้าเกี่ยวพันมาถึงเชียงใหม่ พม่า ระหว่าง พ.ศ. 2100 – 2400

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือตำนานเมืองยอง จากต้นฉบับอักษรไตลื้อและจัดพิมพ์

ที่มา https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary