ดาวน์โหลด สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและขอม

0
11

สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและขอม ภาพเขียนและกลบทต่างๆ สวยมากครับ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ตามลิงค์

แนะนำ E-book หนังสือหายาก สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม เป็นผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีที่เขียนบนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย ภาพจิตรกรรมในหนังสือสมุดภาพไตรภูมิ 2 ฉบับนี้ นับเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนในแต่ละท้องถิ่นที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นภาพ ที่มีทั้งความงดงามในเชิงศิลปะและมีความหมายในทางปรัชญาและศาสนา

ดาวน์โหลด สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและขอม

การจัดพิมพ์สมุดภาพไตรภูมิครั้งนี้ เป็นการนำข้อมูลจากสมุดภาพไตรภูมิ จำนวน 2 ฉบับ คือ สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนา เลขที่ 9 ชื่อ แผนที่ไตรภูมิ อักษรลาว และสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม เลขที่ 1 ชื่อ ไตรภูมิภาษาเขมร มาจัดพิมพ์ในเล่มเดียวกัน โดยจัดเรียงลำดับให้สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านเป็นตอนแรก และต่อด้วยสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม จำนวน 168 ภาพ พร้อมคำอธิบายภาพอย่างกว้าง ๆ ไว้ใต้ภาพ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]