วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

มาแล้วข่าวล่าสุด การสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2566

มาแล้วข่าวล่าสุด การสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีตำแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันจำนวนมาก เช่น นักวิชาการ, เจ้าพนักงาน, สัตวแพทย์, พยาบาลเทคนิค, ครูผู้ช่วย ฯลฯ

กรอบเวลาดำเนินการ

  • ต.ค. 66: เริ่มประกาศรับสมัครสอบแข่งขันผ่านเว็บไซต์
  • พ.ย. 66: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน, เวลา, สถานที่จัดสอบ
  • ธ.ค. 66: ดำเนินการสอบแข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
  • ก.พ.-มี.ค. 67: เรียกบรรจุในรอบแรก และ เม.ย. 67 บรรจุแต่งตั้ง

โดยประมาณการผู้สมัครสอบแข่งขันประมาณ 300,000 คนทั่วประเทศ

หลังจากที่มีการประกาศ ได้มีแฟนเพจที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น เช่น “เพจ คนสอบท้องถิ่น” และ “เพจห้องติวบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อสอบท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น” ได้โพสต์แจ้งเตือนแฟนเพจของตนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบแข่งขันครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ออกข้อสอบและทำการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

มาแล้วข่าวล่าสุด การสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2566
มาแล้วข่าวล่าสุด การสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2566