ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ผ่านหมอพร้อม ใช้สมัครงาน-ลาป่วยได้

0
438

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ผ่านหมอพร้อม

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล พร้อมใช้งานบนแอป-ไลน์ “หมอพร้อม” แล้ว! ใช้สมัครงาน ลาป่วย การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ อัพเดทล่าสุดมีสถานพยาบาลเข้าร่วมกว่า 1,028 แห่ง

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาการออก ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ที่มีความปลอดภัย รัดกุม และมีมาตรฐานสูงสุด เช่นใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพทั่วไป ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ใบรับรองแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด19 เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เปิดใช้งานได้ทั้งไลน์และแอปหมอพร้อม

เพื่อรองรับการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน เช่น การสมัครงาน การลาป่วย การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งไลน์และแอปหมอพร้อม ซึ่งมีหน่วยบริการทุกสังกัดทั่วประเทศเข่าร่วมออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และคลินิกเทคนิคการแพทย์

ปัจจุบันได้ทดสอบระบบและนำมาใช้งานจริงในโรงพยาบาลแล้ว 1,028 แห่ง ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลไปแล้วกว่า 125,000 ใบ นอกจากนี้ ยังได้ขยาย License สำหรับสร้างลายเซ็นดิจิทัลเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ด้วย

เช็ครายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมที่นี่
https://mohpromt.moph.go.th/Document_MOPH-Cert.pdf

ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อหน่วยบริการที่ออกเอกสารใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้ที่นี่ หรือคลิก https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/

อ้างอิง
หนังสือราชการที่ สธ 0209.10/ว810 ลว. 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งความประสงค์ใช้งานระบบออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (MOPH-Certificate)

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]