วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่ปี 2567

การทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่ปี 2567

คุณอาจสงสัยว่าขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่ปี 2567 มีอะไรบ้าง ดังนั้นเราได้รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่เพื่อความสะดวกของคุณ

1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

เพื่อความสะดวก คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และลงทะเบียนในแอปพลิเคชันนี้ จากนั้นเลือกสำนักงานขนส่งที่คุณต้องการไปทำใบขับขี่และเข้าสู่เมนู “ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาตส่วนบุคคล” > ขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคลใหม่

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ คุณสามารถอ่านต่อได้ที่เรื่อง “วิธีการจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ แอป DLT Smart Queue”

2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

เพื่อทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่ที่คนขนส่งต้องการ คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้:

– บัตรประชาชนฉบับจริง

– ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ในขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่ คุณจะต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งประกอบไปด้วย:

– ทดสอบสายตาบอดสี

– ทดสอบสายตาทางลึก

– ทดสอบสายตาทางกว้าง

– ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

4. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

ผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่จะต้องเข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า (9.30 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 – 15.30 น.) หัวข้อที่จะอบรมได้แก่:

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)

– จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

– ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

สำหรับคนที่สงสัยว่า “ทำใบขับขี่ใหม่ อบรมออนไลน์ได้ไหม” คำตอบคือ “ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้” ยกเว้นคนที่มีใบขับขี่มาก่อนแล้วต้องต่ออายุ ถึงจะอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้

5. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ

สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ คุณจะต้องทำการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90% (45 ข้อ)

เราขอแนะนำให้คุณดูแนวทางข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลยล่วงหน้า เพื่อให้คุณมีความพร้อม และหากต้องการฝึกฝนความรู้ก่อนที่จะสอบ คุณสามารถเข้าไปใช้แอปติวสอบใบขับขี่ได้ เพื่อให้คุณเข้าใจเนื้อหาก่อนการสอบ และอย่าลืมศึกษาเกี่ยวกับป้ายจราจรเพราะนักขับรถมักพลาดบ่อย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เรื่อง “ป้ายจราจร มีกี่ประเภท มือใหม่รู้ไว้ก่อนออกถนนใหญ่”

6. ทดสอบภาคปฏิบัติ

สำหรับการสอบใบขับขี่รถยนต์ คุณจะต้องเข้ารับการทดสอบการขับรถโดยใช้ท่าสอบใบขับขี่รถยนต์ตามหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบและวัดผล มีทั้งหมด 3 ท่า ได้แก่:

– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

สำหรับการทดสอบขับรถจักรยานยนต์ คุณจะต้องทดสอบขับรถ ดังนี้:

– การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

– การขับรถทรงตัวบนทางแคบ

– การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด (Z)

หากคุณไม่ผ่านการทดสอบปฏิบัติ พนักงานจะบันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป คุณจะต้องนำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่

7. ชำระเงินและถ่ายรูปเพื่อรับบัตร

เมื่อคุณผ่านการอบรม ทดสอบภาคทฤษฎี และทดสอบภาคปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องชำระเงินและถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่ ใบขับขี่ที่คุณได้รับจะเป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปี คุณสามารถต่อใบขับขี่เป็นระยะเวลา 5 ปีเมื่อใบขับขี่หมดอายุ โดยไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปี

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่

– ค่าทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท

– ค่าทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท

– ค่าคำขอ 5 บาท

*ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจะมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น เมื่อถือครองครบ 1 ปี สามารถดำเนินการเปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปีเป็นแบบ 5 ปี ได้โดยไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปี

*กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ถือใบอนุญาตครบ 2 ปีแล้ว แต่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่สามารถรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้

เวลาที่ใช้ในการทำใบขับขี่ใหม่

การทำใบขับขี่ใหม่ที่สำนักงานขนส่งใช้เวลาประมาณ 2 วัน โดยในวันแรกจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบภาคทฤษฎีหรือข้อเขียน

ส่วนวันที่ 2 จะเป็นการสอบปฏิบัติขับรถ มีการนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงมีการออกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปีในวันเดียวกัน