วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม 1 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม 1 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม

พิธีเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร”วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส
ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมจิตศรัทธา ในพิธีเปิด

โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565
-เวลา 09.30 น. คณะสังฆาธิการ และ แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ โรงพยาบาล
-เวลา 09.45 น. พิธีเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง เพื่อสังคม
-เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ชั้น 5
-เวลา 11.30 น. สาธุชนรับประธานอาหารร่วมกัน ชั้น 5 

https://www.facebook.com/wathuayplakang/