วัดห้วยปลากั้ง(พระอาจารย์พบโชค) จ.เชียงราย

0
66
วัดห้วยปลากั้ง(พระอาจารย์พบโชค) จ.เชียงราย

เส้นทางไปวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็ก ๆ ในชุมชนห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้งก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์ พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาส สภาพเดิม เป็นเนินเขาที่มีเพียงซากของวัดร้างและพงหญ้ารกชัฏ ต่อมาพระอาจารย์พบโชคซึ่งเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดร่องธาร เชียงราย จึงมีจิตศรัทธาต้องการบูรณะ จึงได้ย้ายไปพำนักอยู่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยมีชาวชุมชนห้วยปลากั้งร่วมบูรณะ เริ่มจากการตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จนได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ พบโชคธรรมเจดีย์ สร้างขึ้นตามชื่อของพระอาจารย์ เป็นเจดีย์ทรงสามเหลี่ยมต่อกันเป็นชั้น ๆ จำนวน 9 ชั้น และมีเจดีย์เล็กจำนวน 12 องค์ล้อมรอบ สร้างขึ้นตามนิมิตของพระอาจารย์พบโชคที่ฝันเห็นว่าบนเนินเขาแห่งนี้ จนมีวิศวกรคนหนึ่งจากกรุงเทพแจ้งความประสงค์ที่จะสร้าง จากนั้นได้พบนักธุรกิจชาวไต้หวันชื่อ เฉิน เซียน เป่า ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง เริ่มตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ภายในเจดีย์ประดิษฐานนพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ปางประทานพรและอภัยทาน สร้างด้วยไม้จันทน์หอมมาจาก 3 ประเทศคือ จีน เมียนมา และอินเดีย ใช้เวลาแกะสลักนาน 108 วัน องค์รูปมีความกว้าง 7 เมตร สูง 7 เมตร นอกจากนั้นในเจดีย์ยังมี พระโพธิสัตว์กวนอิมทั้ง 12 ปาง หลวงพ่อโสธรสร้างด้วยไม้ รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

วัดห้วยปลากั้งยังมีอุโบสถสีขาวและมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่มีขนาดสูงถึง 69 เมตร หรือเกือบเท่าตึก 25 ชั้น ภายในองค์พระจะมีการติดตั้งระบบขึ้นลงด้วยลิฟต์เพื่อให้สามารถขึ้นไปดูทิวทัศน์ของเมืองเชียงราย

แผนที่เส้นทางไปวัดห้วยปลากั้ง
https://goo.gl/maps/11dq1wpzMNoqcui59

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]