วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลสอบตำรวจ 2565 ผลสอบข้อเขียน บชศ. บช.ตชด บช.น และ สพฐ.ตร

ประกาศผลสอบตำรวจผลสอบข้อเขียน

บัดนี้ทาง เว็บไซต์ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ www.rcm.edupol.org ได้ทำการประกาศผลสอบตำรวจ 2565 ผลสอบข้อเขียน บชศ. บช.ตชด บช.น และ สพฐ.ตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลสอบตำรวจ 2565 ผลสอบข้อเขียน บชศ. บช.ตชด บช.น และ สพฐ.ตร

ประกาศผลสอบตำรวจ ผลสอบข้อเขียน บชศ. บช.ตชด บช.น และ สพฐ.ตร

ตรวจสอบผลสอบได้ที่ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

อ้างอิง กองการสอบ